Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

shadowstar
friendship
Reposted fromsolomonxgrundy solomonxgrundy viafantasy fantasy
shadowstar
shadowstar
owl goddess
Reposted fromsolomonxgrundy solomonxgrundy viafantasy fantasy
shadowstar
6460 a02b 350
bo dla niektórych to warto się roztopić 
Reposted fromdontforgot dontforgot

October 22 2014

shadowstar
8766 f068 350
Reposted fromKepper Kepper viaKenroh Kenroh

October 20 2014

shadowstar
Drozdy nie robią nam nic złego, tworzą jedynie muzykę, która cieszy nasze uszy. Nie wyjadają nam plonów z ogrodu, nie gniazdują w zebranej kukurydzy, nie robią absolutnie nic poza jedną rzeczą: śpiewają nam z głębi serca. I dlatego zabić drozda to grzech.
— Nelle Harper Lee- Zabić drozda
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viacytaty cytaty
shadowstar
 Depresja to rozpacz, ale pomnożona przez tysiąc.  Ludzie, którzy tracą kogoś bliskiego, zwykle mają depresję reaktywną – związaną z sytuacją. Depresja endogenna, którą miałem, bywa podobna; to jest jakby przeżywanie żałoby po sobie samym. Poczucie, że jesteś zatruty sam sobą. Ale depresja jest również chorobą fizyczną. Jakbyś miał grypę, gorączkę, a każda szczelina świata była wypełniona czarnym myśleniem i rozpaczą – nie ma ucieczki. Poczucie, jakby było się więzionym w klatce samego siebie.  W lżejszych depresjach, kiedy jeszcze są resztki energii, ludzie ratują się, szukając maniacko jakichś przyjemności, znieczulenia. 
— Tomasz Jastrun
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
shadowstar
 Gdy byłam młodą aktorką, 19 lat, poszłyśmy z grupą dziewczyn do charakteryzatorni. Tam spotykamy takie dojrzałe charakteryzatorki: mocny makijaż, pazury, pet w zębach. I my się pytamy: „pszepani, jak my mamy o tę urodę dbać?”. I jedna z nich, taka doświadczona życiem kobieta, odwróciła się i powiedziała: „będziesz miała tę swoją urodę jeszcze jakieś dziesięć lat, a potem ci charakter na gębę wylezie, więc dbaj lepiej o charakter, reszta zrobi się sama”.  Jak mawiał pewien stary mądry Żyd - na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie.
— Anna Garwolińska. Założycielka i prezeska Glaubicz Garwolińska Consultants. specjalistką w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i kryzysowej.
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
shadowstar
Reposted frombronies bronies
shadowstar
shadowstar
shadowstar
Reposted fromzoozia zoozia viaDisney Disney
shadowstar
shadowstar
shadowstar
4901 be09 350
Reposted frombronies bronies
shadowstar
shadowstar
3903 5152 350
Reposted fromwolves wolves
shadowstar
shadowstar
shadowstar
Semi Transparent Randall (matches your soup background)
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaDisney Disney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl